torstai 10. marraskuuta 2022

Amerikkalaisia joukkokanteita

Suomessa joukkokanteet eivät kuuluneet arkeeni millään tavalla. Täällä Kaliforniassa ne ovat hivuttautuneet arkeemme aika ajoin ja aiheuttaneet toisinaan jopa hiukan hilpeyttä. Mutta korvauksiakin on kilahdellut tilille. Useimmiten tosin vain kilahdellut, puhun siis lähinnä kolikoista...
Kuvan maustefirma liittyy tapaukseen.

Mikä ihmeen joukkokanne?


Joukkokanne (class action) syntyy, kun yksittäinen taho tai toimija nostaa oikeusjutun katsomastaan rikkeestä tai väärinkäytöksestä, joka koskettaa isompaa ryhmää ihmisiä tai asianosaisia. Usein puhutaan myös ryhmäkanteesta. Suomenkielinen Wikipedia määrittää sen seuraavasti:

"Ryhmäkanne on siviilioikeudellinen kanne, jota asianosainen ajaa omissa nimissään asianosaispiiriä laajemman tai kokonaan sen ulkopuolisen ryhmän eduksi siten, että asiassa annettava tuomio tulee kaikkia ryhmän jäseniä sitovaksi. Ryhmän jäsenet ovat tällöin muodollisesti asianosaispiirin ulkopuolella, mutta tuomion oikeusvaikutukset ulottuvat heihin. Ryhmäkanteen käyttöedellytyksenä on, että ryhmän jäsenten oikeudelliset vaatimukset kohdistuvat samaa tahoa vastaan ja perustuvat samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin."

"Tyypillisiä ryhmäkanteen aiheeksi soveltuvia tapahtumia ovat esimerkiksi vahingollisen tuotteen aiheuttama haitta sekä useiden maanomistajien rantoja tärvelevä öljypäästö. Maissa, joiden lainsäädäntö ei tunne ryhmäkannetta, joutuu jokainen vaatimuksia esittävä taho nostamaan erillisen kanteen, vaikka vaatimukset kohdistuisivat samaan vastaajaan ja nojautuisivat täysin samanlaisiin perusteisiin."

"Ryhmäkanne voidaan toteuttaa lainsäädännössä joko siten, että ryhmään kuuluminen edellyttää nimenomaista ryhmään ilmoittautumista (opt-in), tai niin, että kaikki jäsenkriteerit täyttävät henkilöt kuuluvat ryhmään ilman eri ilmoittautumista ja ryhmästä irrottautuminen edellyttää erityistä toimenpidettä (opt-out)."

"Ryhmäkanne on muotoutunut anglosaksista common law -oikeusjärjestelmää soveltavissa maissa. Laajimmin ryhmäkanne on käytössä Yhdysvalloissa, missä useimpia siviilioikeudellisia asioita voidaan ajaa ryhmäkanteina. Euroopassa ryhmäkanne on yleensä rajattu kuluttajansuojaan ja ympäristönsuojeluun liittyviin oikeudenkäynteihin. Useimmissa Euroopan maissa ei kuitenkaan ole ryhmäkanteen mahdollistavaa lainsäädäntöä. Suomen ryhmäkannelaki tuli voimaan vuonna 2007."

Ryhmäkanteet Yhdysvalloissa


Asumme siis niin sanotusti ryhmäkanteiden luvatussa maassa. Netin mukaan näistä kanteista voi saada korvauksia muutamista sadoista dollareista jopa miljooniin dollareihin asti. Tyypillisesti lakimiehet hyötyvät kanteista suuria summia. Itse olemme tähän mennessä saaneet joukkokanteesta enimmillään hiukan yli sata dollaria, joskin yksi joukkokanne on edelleen kesken. Kanteiden valmistelu ja käsittely kun voivat kestää useita vuosia. 

Näiden reilun kahdeksan Kaliforniassa asutun vuoden aikana olemme muistini mukaan olleet osallisena ainakin viidessä eri joukkokanteessa. Yksi koski ostamaamme televisiota. Korvaussumma olisi ollut pari vaivaista dollaria, joten jättäydyimme siitä kanteesta ulkopuolelle. Kaksi tapausta puolestaan on koskettanut isoja pörssiyhtiöitä ja näistä joukkokanteista toinen odottaa yhä lopullista ratkaisuaan. Kaksi kohdallemme osunutta joukkokannetapausta esittelen jäljempänä postauksessani. 

Miten joutua/päästä mukaan?


Mitä meidän siis on tarvinnut tehdä ollaksemme mukana näissä ryhmäkanteissa? Eipä oikeastaan mitään. Niiden voisi sanoa olevan sattumankauppaa, kuten kahdesta esimerkistäni postauksen loppupuolella tulet huomaamaan. Yleensä asianosaiset saavat ryhmäkanteesta tiedon kirjeitse. Eli ei ole itse tarvinnut, eikä usein myöskään kirjeen saatuaan tarvitse välttämättä tehdä asian eteen mitään. 

Jos väärinkäytöksestä epäilty taho saa tuomion, joutuu se maksamaan korvauksia kaikille asianosasille tahoille tai henkilöille. Kanneryhmään kuuluva henkilö tai taho voi halutessaan myös valittaa kanteesta, jos katsoo sen olevan väärin perustein nostettu. Samoin voi halutessaan poissulkea itsensä koko jutusta. Aivan kuten me teimme televisioomme liittyvässä tapauksessa. Jos ei tee asialle mitään, on useimmiten mukana kanneryhmässä automaattisesti. Kirjeessä ilmoitetaan nämä reagointia vaativat päivämäärien takarajat erikseen. Mikäli syytetty taho tuomitaan korvauksiin, jää itsensä poissulkenut taho ilman korvauksia. Eikä jälkikäteen samasta aiheesta haastaminen ole enää mahdollista. Täällä joukkokanteista asianosaisille maksetut korvaukset voivat tulla shekkinä postitse tai tilisiirtona suoraan tilille. Meillä on kokemusta molemmista.

Tässä siis toimintaperiaate ja mukanaolo näin kansantajuisesti selittettynä, lakitekstit ja pykälät ovat sitten erikseen. Mutta seuraavaksi niihin pariin omakohtaiseen tapaukseemme:

McCormick-mustapippurikanne


Ehkä mieleenpainuvin tapaus sattui niinkin viattoman teon tiimoilta kuin pippuripurkin oston jälkeen. Saimme joskus alkuvuonna 2020 kotiimme kirjeen, että McCormick-mausteyhtiötä vastaan oli nostettu joukkokanne. Yrityksen mustapippurituotteiden hinnoittelussa, sisältömäärissä ja purkkien kokoluokissa katsottiin olevan epäselvyyksiä. Yhtiö oli käytännössä nostanut pippuripurkkiensa hintaa vähentämällä niiden sisällön määrää. Pippurimäärän vähentämistemppu oli tehty niin, että läpinäkymättömien purkkien fyysinen koko oli kuitenkin pidetty samana. Myös joidenkin ruokakauppojen omien brändinimien alla myytävien pippuripurkkien kohdalla oli toimittu samoin. Kyseiset purkit olivat McCormick-firman täyttämiä. Suhmuroinnin kohteena oli ollut liki 30 erilaista mustapippurituotetta, ja näitä tuotteita oli ostettu viiden vuoden ajan, tammikuu 2015 - tammikuu 2020.

Maustefirman katsottiin rikkoneen kuluttajansuojalakia Yhdysvaltain kolmessa eri osavaltiossa: Kalifornia, Florida ja Missouri. Tapauksen johdosta mausteyritys perusti 2,5 miljoonan dollarin sopimusrahaston, josta pippuripurkkien ostajille maksettaisiin mahdollisia korvauksia.

Alkuvuodesta 2020 saapuneessa kirjeessä siis ilmoitettiin, että olimme joskus aiemmin ostaneet juuri kanteen piiriin kuulunutta McCormick-mustapippuria. Niinpä saisimme siitä halutessamme hyvityksen, mikäli oikeusistuin katsoisi vilunkipeliä ja asiakkaan harhaanjohtamista tapahtuneen. Mahdolliset valitukset ja itsensä poissulkemiset tapauksesta tuli tehdä toukokuuhun 2020 mennessä. Asia käsiteltiin oikeudessa kesäkuusssa 2020. Syyskuussa 2021, eli 15 kk oikeuskäsittelyn jälkeen, tilillemme kilahti palautusrahoja huikeat 3,31 dollaria. Kyllä meitä huvitti. Eikä minulla ollut hajuakaan, paljonko olimme pippurista alunperin maksaneet, sillä emmehän muistaneet edes tuotteen ostovuotta.
 Siinä se on, koko potti tilille tuloutettuna. Mitä rahan rytkettä! :-)


Väistämättä sitä mietti, paljonko tapauksen käsittelyyn oli käytetty aikaa ja rahaa. Pengottu meidänkin pippuriostokset kaupan kassajärjestelmistä, selvitetty uusi kotiosoite, johon ilmoituskirje lähettää jne. Ja kuinka monta meitä asianosaisia, pippuripurkin ostaneita oli viidessä vuodessa ja kolmessa osavaltiossa kertynyt? 

No, korvaussummat kuluttajille olivat toki pieniä, mutta millaisia kustannuksia koko pitkä prosessi oli tuottanut? Kun nopeasti kyseisen ryhmäkanteen dokumentteja vilkaisin, niin pääjuristille oli maksettu 625 000 dollaria. Oikeudenkäyntikuluja oli syntynyt 470 000 dollaria. Lisäksi kolme (ilmeisen keskeistä) lakimiestoimistoa oli käyttänyt tapaukseen yhteensä 4 490 työtuntia, joista yhteislaskuksi muodostui yli 2,4 miljoonaa dollaria. Nopealla laskutoimituksella tuntiveloitus siis 540 dollarin luokkaa. Ja kaiken tämän jälkeen McCormick-mausteyhtiö on vielä pystyssä... Ehkä yrityksellä on ollut vakuutus ryhmäkanteiden varalle.

McCormick-pippurikanteesta voi halutessaan lukea lisää täältä.

Viimeisin joukkokanne


Nyt syys-lokakuussa saimme jälleen kirjeen, jossa ilmoitettiin vireillä olevasta joukkokanteesta, ja meidän olevan siinä mukana. Tapaus koskee vuokrataloyhtiötämme, josta muutimme pois jo vuonna 2016. Yhtiö oli vuokranantajan roolissaan jättänyt palauttamatta ilman riittäviä perusteita asunnon vuokrauksen yhteydessä perittäviä turvatakuumaksuja (security deposit). Laiminlyöntejä katsottiin tapahtuneen asuntojen vuokraajille, jotka olivat muuttaneet taloyhtiöstä pois syyskuun 2015 ja joulukuun 2020 välisenä aikana. Siis yli viiden vuoden ajan. Kyseinen taloyhtiö oli iso, siinä oli vuokrattavia asuntoja 400-500 kappaletta. Näin ollen saatavia olisi vailla mitä todennäköisimmin useita satoja perheitä.

Jos haluaisimme nyt poissulkea itsemme tai valittaa tästä joukkokanteesta, tulisi toimenpiteet tehdä joulukuun viidenteen päivään mennessä. Asian oikeuskäsittely tapahtunee siis joskus ensi vuoden puolella. Ja mikäli tuomio taloyhtiölle langetetaan, saamme korvauksia ehkä vuonna 2024, jos vertailen aikataulua ja etenemistä McCormick-tapaukseen. Meidän osuutemme palautuksesta oli kuitenkin jo arvioitu ennakkoon: saisimme 106,19 dollaria, mikäli oikeus katsoo väärinkäytöksiä tapahtuneen. Coloradoon muuttanut ystäväperheemme olisi saamassa yli 50 dollaria. Lopulliset korvaussummat voivat toki vielä muuttua suuntaan tai toiseen. Yksi ystäväperheemme samaisesta taloyhtiöstä on muuttanut jo Suomeen. Lieköhän mahdollinen korvaus tavoittaa koskaan heitä?

Joukkokanteet ovat siis vuosia kestäviä prosesseja, eikä missään nimessä halpaa lystiä. Paljonkohan tuokin ex-taloyhtiömme joutuu sovittelurahastoon rahaa laittamaan, jos yli viiden vuoden ajan sadoille eri poismuuttaneille asukkaille maksetaan jokaiselle korvauksia, parhaimmillaan jopa tuhansia dollareita. (Vuokrat ja takuumaksut ovat Piilaaksossa kalliita, ja asukkaiden vaihtuvuus vuokra-asunnoissa suurta.) Siihen sitten asianajo- ja oikeudenkäyntikulut päälle. Huh huh.

Onko Kaliforniassa asuttujen 8,5 vuoden aikana viisi tai mahdollisesti kuusi joukkokannetta sitten määränä suuri vai pieni? En osaa sanoa. Muistanko edes ensimmäisten Kalifornian-vuosien mahdollisia tapauksia? Ehkä siellä vielä joku pieni joukkokanne on voinut olla. 

Juttelin vastikään aiheesta toisen suomalaisen kanssa. Hän on asunut perheineen Kaliforniassa vasta muutaman kuukauden, mutta ovat jo nyt saaneet tiedon, että kuuluvat asianosaisiin eräässä joukkokanteessa. Olisikin mukava kuulla, millaisella esiintymistiheydellä teillä muilla (USA:ssa asuvilla) näitä joukkokanteita on ilmaantunut. Ja onko mieleen jäänyt joitakin hupaisia tapauksia?

Tällaisia tunnelmia tällä kertaa. Nyt sanon teille taas hei, se on yhtä kuin hello, hi ja halipatsuippa. 

2 kommenttia:

  1. Mää usein näihin laitan menemään haasteet. Aika usein niistä saa ainakin $20, nyt isoimmasta sai $200 T-Mobilelta

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. No tuo 200 on jo ihan mukava summa. :-) Mustapippuritapauksessa oli tosiaan aika huvittavan pieni korvaussumma kuluttajalle tuo reilu 3 dollaria. Mutta eipä alkuperäinen ostoskaan ole ollut hinnan kiroissa.

      Poista