lauantai 10. huhtikuuta 2021

Lisää lieveilmiöitä koronarokotusten ympärillä

Jo helmikuun loppupuolella kirjoitin postauksen alueemme koronarokotuksista ja lieveilmiöistä niiden ympärillä. Mainitsin postauksessani Piilaakson alueellisen sosiaalisen median ryhmän, jossa on pyritty jakamaan tietoa mahdollisesti päivien päätteeksi roskiin menevistä rokoteannoksista, nk. leftovers-rokotteista. Vastaavia ryhmiä on ollut alueellamme ainakin kaksi ja meninpä liittymään niihin molempiin. Sanoisinko, että tulipa tehtyä virhe. Toisaalta liittyminen ryhmiin on totta kai ollut hyvä, sillä tietoa rokotepaikoista, -saatavuuksista ja -käytännöistä on todellakin saanut tuutin täydeltä. Toisaalta tieto on kyllä lisännyt tuskaakin. Nimittäin, näissä ryhmissä on nähnyt myös sen, miten keinotekoisilla verukkeilla ja suoraan sanoen valehdellen ihmiset pyrkivät etuilemaan rokotejonossa. Ja todella monien siinä jopa onnistuen! Röyhkeydellä ei ole tuntunut välillä olevan rajaa laisinkaan.

Kaliforniassa noudatetaan monissa rokotepaikoissa valtakunnallisen terveysviranomaisen CDC luomaa rokotejärjestystä. Kuitenkin jotkut piirikunnat tai jopa yksittäiset terveystalot ovat voineet soveltaa järjestystä tehden siitä hiukan omanlaisensa version. Kalifornian osavaltiossa avattiin 1. huhtikuuta rokotukset kaikille yli 50-vuotiaille ja 15.4. ajanvaraus tullaan avaamaan kaikille yli 16-vuotiaille. Nyt huhtikuun alkupuolella rokotejärjestys meidän piirikunnassamme näyttää siis tälle:

Mielenkiintoinen tieto itselleni oli, että esimerkiksi kaikki kannabisbisneksessä työskentelevät, olitpa sitten viljelijä, jakelija, myyntimies tai markkinoija, on luokiteltu agriculture-kategorian alle.

Todellinen rokotusjärjestys vaihtelee

Jotkut piirikunnat tai yksittäiset toimijat ovat kuitenkin pystyneet jakamaan rokotteita aiemmin jo nuoremmille ikäryhmille tai muutoin laajemmille väestöryhmille tapauksissa, joissa heillä on ollut hyvin rokotekapasiteettia ja mikäli ikäihmiset on saatu jo melko kattavasti rokotetuiksi. Yhtenä esimerkkinä on ollut liikalihavuuden määritelmän väljentäminen ja näin rokotteiden vapauttaminen isommalle määrälle ihmisiä. Valtakunnallinen sääntö ylipainoisille, jotka ovat päässeet rokotejonossa keulille, on ollut painoindeksi BMI 40+, mutta esimerkiksi terveystalo Kaiser Permanente pystyi ottamaan aiemmin rokotettaviksi jo ihmiset, joilla BMI oli vain 25+. Kaiser on alueellamme iso toimija, aivan kuten meidän omakin terveyspalvelujen tarjoaja, mutta Kaiser on onnistunut saamaan tähän mennessä piirikunnassamme kolmin-, välillä jopa nelinkertaisen määrän rokotteita verrattuna omaan terveystaloomme. (Olen seurannut kahden miljoonan asukkaan piirikuntaamme saatujen rokotemäärien kehitystä päivittäin.) Niinpä Kaiser on voinut rokottaa ihmisryhmiä yleistä linjaa laajemmin ts. heidän asiakkaansa ovat saaneet rokotteita aiemmin kuin muut samaan riskiryhmään kuuluvat. 

Lisäksi omalla terveysasemallamme tapahtui jotakin outoa noin kuukausi sitten. Seurantataulukkojen mukaan he olivat vastaanottaneet rokotteita jo lähemmäs 70 000, mutta yhtäkkiä saatujen rokotteiden määrä tippuikin määrällisesti alle 50 000. Minne siis katosivat noin 20 000 jo vastaanotettua rokotetta? Jakoivatko he niitä mahdollisesti muille toimijoille vai kävikö klassikko, että siivooja vetäisi vahingossa pakastimen töpselin pois seinästä ja rokotteet menivät pilalle... Tarina ei kerro. Todella moni omistakin kavereistamme, varsinkin ollessaan Kaiserin asiakkaita, ovat rokotteensa jo saaneet. Oma terveystalomme puolestaan on edelleen ihan lirissä rokotteiden saannin kanssa, emmekä ole luottaneet enää pitkään aikaan saavamme omia rokotteitamme sitä kautta. Tulemme saamaan ne jostakin muualta. Isossa kuvassa on tietenkin vain hyvä asia, että rokotejakelu on toiminut edes osalla toimijoista rivakasti, mutta tämä esimerkki kertokoon, että rokotteita ei Piilaaksossakaan jaeta tasapäistäen, vaikka osavaltiotason rokotejärjestyksellä siihen on pyrittykin.

Kaliforniassa rokotteita piikittävät useat tahot, mikä toki lisää valtavasti rokotettavien määrää päivä- ja viikkotasolla, mutta tekee ajanvarausjärjestelmien ja rokotuskelpoisuuksien kirjon laajaksi ja sekavaksi. Täällä isojen terveystalojen lisäksi myös useat eri apteekkiketjut ja jopa päivittäistavaratalojen omat apteekit ovat ryhtyneet rokoterumbaan. On myös pystytetty isoja massarokotuspisteitä. Massarokotuspisteille ajanvaraus toimii osavaltiokohtaisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Apteekeilla ja terveystaloilla on puolestaan jokaisella omat varausjärjestelmänsä. Kaikki eivät ole pysyneet kartalla näistä lukuisista eri kanavista.

Vaikka rokotustahti on globaalisti tarkasteltuna ollut koko Yhdysvalloissa ja Kaliforniassa todella hyvä, niin tähän mennessä on kuitenkin jäänyt myös tiettyjä sairauden tai terveydentilan riskiryhmiä vielä rokotuksissa nuolemaan näppejään. Tällaiseksi on katsottu mm. tupakoitsijat, edellä mainitsemani liikalihavat sekä tiettyjä autoimmuunisairauksia sairastavat. Ukkokultakin kuuluu tähän riskiryhmään ja hän sai jo noin kuukausi sitten osavaltion rokoteajanvarausjärjestelmästä viestin, että on nyt rokotekelpoinen. Mutta, kun hän meni aikaa varaamaan, niin osavaltiotason alkuperäiseen rokotejärjestykseen oli kiilattu uusia ryhmiä edelle hänen rokotusryhmäänsä, joten ajanvaraus ei onnistunutkaan. Eikä ole sitä kautta onnistunut vielä tänäkään päivänä. Ystävämme kuului samaan riskiryhmään ja hänelle kävi aivan samalla tavalla.

Rokotteiden lopullinen saantijärjestys muotoutuu täällä siis hyvin monesta tekijästä. On useita rokottajia ja on eri ajanvarausjärjestelmiä. Osa noudattaa tiukasti CDC:n, osa osavaltiokohtaista säännöstöä, osa väljempää. Lisäksi Kaliforniassa on pyritty toimittamaan rokotteita enemmän sellaisille alueille, joilla asuu matalan tulotason ihmisiä sekä latinoja ja mustia, eli ihmisryhmiä, joiden keskuudessa viruksen on todettu leviävänkin herkästi. Heitä ovat esimerkiksi olleet maanviljelystyöntekijät. He ovat pientä palkkaa saavia, asuvat ahtaasti useampi sukupolvi samoissa pienimääräisissä neliöissä, eivätkä he pysty tekemään työtään etänä. Samoin täällä on paljon vanhuksia, joilla ei ole pääsyä nettiin tai eivät osaa rokoteaikaa itselleen eri varauskanavien suosta etsiä. Osa vielä yli 65-vuotiaistakin tällä alueella etsii yhä itselleen rokotusaikaa. Myös kodittomat, vangit ja vanginvartijat ovat olleet rokotejärjestyksessä kärkipäässä.

Rokotteita pyritään siis totta kai jakamaan mahdollisimman tasapuolisesti ja riskiryhmät etusijalle asettaen. Oman ohituskaistansa järjestykseen ovat valitettavasti tehneet seuraavat:

Rokotejonossa etuilijat

Mainitsemissani sosiaalisen median ryhmissä on siis jaettu sekä hyvää tietoa, mutta myös kyseenalaisia vinkkejä. Yhteistä kaikkien eri toimijoiden rokoteajanvarausjärjestelmissä on ollut, ettei aikoja pääse edes katsomaan, saati varaamaan, elleivät senhetkiset rokotekelpoisuuden kriteerit täyty. Mutta, katsopas vaan, kun ryhmissä on sitten annettu vinkkejä ja jopa kannustettu, kuinka nämä kriteerit pystyy ohittamaan. On siis etsimällä etsitty porsaanreikiä. Monissa rokotuspaikoissa esimerkiksi  terveydenhuoltohenkilökunnalta, joka oli luonnollisesti rokotettavien joukossa ensimmäisenä, on vaadittu osoitus omasta ammatistaan tai työpaikastaan. Pian kuitenkin ryhmissä levisi tieto, missä tätä todistetta ei kysytty ja usutettiin ihmisiä varaamaan aika juuri näihin paikkoihin, vaikkei henkilö siis rokotettavan kriteeriä sillä hetkellä täyttänytkään. Aika moni nakkasi moraalinsa romukoppaan sillä samalla sekunnilla.

Samoin esimerkiksi yksi äiti kyseli ryhmässä, että kun on menossa vapaaehtoisena lapsensa partioleirin yksittäiseen palaveriin, joka aiottiin pitää vieläpä ulkona, niin onko hän nyt nk. essential worker ja saisi jo rokotteen. No, heti ensimmäisenä joku hänelle vastasi, että tuo nyt ei kyllä suoraan sanoen täytä mitään senhetkistä kriteeriä rokotuksen saamiselle. Kyse on vapaaehtoisuudesta, kertaluonteisuudesta ja kokoontuminen on mahdollista pitää ulkona ilman lähikontakeja. Mutta kuinka ollakaan, pian joku toinen antoi kommentin, että jonkun kunnan X joku terveysviranomainen Y on kirjoittanut joskus jossakin lauseen Z, jonka mukaan olet kelpoinen. Joten senkus menet vain kuomaseni! Argh!

Ryhmissä on myös jaettu reaaliaikaista tietoa, kun jossakin matalatuloisten palkansaajien asuinalueella on pystytetty rokotepiste, joka ei vaadi ajanvarausta. Näillä pop-up-tyylisillä rokotepaikoilla on ensisijaisesti tavoiteltu niitä ihmisiä, joilla ei ole edes nettiä ajanvarauksen tekemiseksi tai heillä voi olla olemattomat englannin kielen taidot, eivätkä näin ollen välttämättä seuraa oman alueensa ajankohtaisuutisia tarkasti. Näihinkin pisteisiin ihmiset sitten ajoivat pitkienkin matkojen päästä, jolloin rokotteet menivät alkuperäisen kohderyhmän ohitse. Näihin tapauksiin ainakin pari kertaa puututtiin some-ryhmien hallinnoijien taholta. He poistivat vastaavanlaisia postauksia kokonaan näkyvistä. 

Ryhmien lisäksi olen kuullut myös puskaradioiden kautta vaikka minkälaisista säätäjistä. Esimerkiksi kotona omia alle kouluikäisiä lapsia hoitava, perusterve ja nuorehko äiti on katsonut oikeudekseen kiilata rokotejonon kärkeen. On luokitellut itsensä childcare- eli lastenhoidon työntekijäksi. Eihän tällainen alle kouluikäisiä lapsia kotona hoitava ole pakon edessä edes altistumassa virukselle missään! Tässä vaiheessa siis vielä syöpää sairastavatkaan eivät olleet omia rokotteitaan saaneet, joten etuilu tuntui minusta erityisen pahalle. Sitten yksi oma ryhmänsä ovat olleet ihan suoranaisesti rokoteajanvarauslomakkeeseen valehtelijat. Lomake on virallinen hallinnon dokumentti, joten tiedot pitäisi totta kai olla oikein täytettyinä ja väärien tietojen antamisesta voi saada sanktioita. Silti ihmiset ovat täysin surutta valehdelleet omia ammattejaan tai asuin- ja työskentelypaikkakuntiaan. Yksikin IT-alan yrityksessä työskentelevä, nyt kotoaan etätöitä tekevä insinööri oli kuulemma vain valehdellut olevansa opettaja ja sai rokotteen.

Reilu viikko sitten kuohuntaa aiheutti vielä seuraava tapaus: Piilaaksossa sijaitsee pienehkö Athertonin kaupunki. Sen postinumeroalue on koko Yhdysvaltojen kallein asuinalue. Todellakin, koko USA:n. Keskimääräinen kodinostohinta Athertonissa on seitsemän miljoonaa dollaria. San Francisco Chroniclen julkaiseman artikkelin mukaan maaliskuun lopussa peräti 75 % Athertonin asukkaista oli saanut jo koronarokotteen, vaikka väestöjakauman mukaan vasta 33 % oli kelpoisia siihen. Samaan aikaan vain alle 10 kilometrin päässä Athertonista sijaitsevassa East Palo Altossa, joka on matalan tulotason asuinaluetta ja ihmisten pitäisi näin ollen olla rokotejonossa kärjessä, oli rokotettujen ihmisten osuus vasta 24 %. Artikkeli viimeistään toi esiin, etteivät rokotukset ole edenneet Piilaaksossa oikeudenmukaisella tavalla.


Turhautunut

Niinpä tämän kaiken sekavan rokotejärjestyksen ja suoranaisen vilunkipelin sivusta seuraaminen on tuntunut ajoittain todella turhauttavalle. Jo ihan siitäkin syystä, että ukkokullalla on tämä yksi riskitekijä viruksen kannalta ja hän on ollut edelleen ilman rokotetta, vaikka hänet jo kerran julistettiin kelpoiseksi rokotejonossa. Minulle puolestaan koronarokotteen saaminen on ollut se kovasti kaivattu pääsylippu hakeutua vihdoinkin takaisin työmaailmaan. Kyllä yli vuoden kotonaoleilun ja työttömyyden jälkeen on nuppia aika ajoin todellakin puristanut. Niinpä olen yrittänyt viimeiset viikot kaivaa meille rokoteaikoja joka kivenkolosta. Kuten ystävänikin totesi, olin tehnyt siitä jo taidetta, hahah. Ja kyllä, olen todellakin käyttänyt tunteja ja tunteja mahdollisten ylijäämärokotteiden metsästykseen. Olen esimerkiksi käynyt paikan päällä ja soittanut lukuisiin apteekkeihin, joissa tällaisia jämärokotteiden odotuslistoja on ryhmissä kerrottu olevan. Mutta ei, ei ole meidän kohdalla onnistanut. Listat ovat yleensä olleet jo täynnä, sisältäen satoja ellei tuhansia nimiä, eikä niihin enää uusia oteta. Osa apteekeista ei pidä odotuslistoja ollenkaan. Näiden eri someryhmien seuraamisen lisäksi olen seurannut peräti viittä eri nettisivua ja yhtä päivittyvää Excel-taulukkoa, joilla rokotteiden saatavuudesta ihan yksittäisten rokottajien tarkkuudella kerrotaan. Tulinpa asentaneeksi myös kokonaan uuden sovelluksenkin puhelimeen. Sitä kautta on saanut reaaliaikaista tietoa, missä apteekeissa tai terveystaloissa on rokoteaikoja juuri n-y-t- NYT varattavissa. Ryhmissähän on sitten osattu suositella laittamaan kello soimaan esimerkiksi klo 2:30, jolloin tietyn apteekin uudet vapaat rokotusajat julkistetaan. Itse olen sentään nukkunut yöni varausasioilta rauhassa, mutta onhan tämä ihan hullun hommaa! Yksi ystävistämme näki painajaista, ettei saa rokoteaikaa miehelleen. Kertoo jotakin ihmisten stressitasosta. Eikä tässä ole kovin matalat stressitasot omallakaan kohdalla olleet. 

Jotenkin vierestä seuratessa koko tätä rokotesirkusta on välillä tuntunut, ettei Piilaaksossa muita olekaan kuin rokotejonon kärkipäähän kuuluvia. Kaikki tuntuvat nyt olevan jollakin keinotekoisella verukkeella ns. essential worker. Mihin ne kaikki Piilaakson sadattuhannet nuoret ja terveet IT-nörtit ovat yhtäkkiä kadonneet, kun kaikki tuntuvat olleen oikeutettuja kiilaamaan rokotejonossa jo viikkoja sitten? Ja kyllä, tiedän oikein hyvin tämän olevan isommassa mittakaavassa hyväosaisen valitusta. Täällä rokotteita sentään on. On monia maita, joilla ei ole, eikä tule olemaan varaa ostaa rokotteita laisinkaan. Tässä yhteydessä pitää kuitenkin muistaa myös se, että viruskin on jyllännyt Yhdysvalloissa aivan erilaisissa sfääreissä kuin monessa muussa maassa. Täällä osa lapsista on käynyt etäkoulua yli vuoden putkeen! Se kertokoon jo jotain. Ripeä rokottaminen on täällä siis se ainoa lääke päästä tästä suosta nyt eteenpäin. Mutta se, että meidän hyväosaisten joukosta löytyy heitä vieläkin hyväosaisempia, jotka katsovat olevansa oikeutettuja rokotteeseen keinoilla millä hyvänsä, ei vain jotenkin ole uponnut omaan oikeustajuntaani.

Lottovoitto

Mutta viikko sitten perjantaina myöhään illalla kohdalle osui ihme, suorastaan lottovoitto. Olin jo menossa nukkumaan, kun huomasinkin tuoreen twiittauksen. Yli kolmen tunnin ajomatkan päässä eteläisemmässä Kaliforniassa olisi yksityisen terveysklinikan rokotepiste, jossa oli avattu rokoteajanvaraus kaikille yli 16-vuotiaille kalifornialaisille. Kaiken kukkuraksi heillä oli tuhansia aikoja vapaana seuraavien lähiviikkojen aikana. Wow, kyllä siinä jo unihiekkaiset silmämunani pyörähtivät pari kertaa ympyrää! Niinpä äkkiä heidän ajanvaraussivustollensa ja rokoteajat varaukseen. Saimme ajat, joita pystyimme muutamaa päivää myöhemmin vielä peruutusaikojen ilmaannuttua aikaistamaan. Eilen perjantaina teimme siis kahdeksan tunnin automatkan ja nuo rokotteet olkavarsiimme saimme. Jee! Kyllä siinä onnen kyynel tirahti. Minkä työn ja tuskan jälkeen nuo rokoteajat meille lopulta järjestyivät! Ja kaiken lisäksi omatunto on puhdas, sillä emme vajonneet vilunkipeleihin, emme vieneet kenenkään toisen rokotepaikkaa, vaan käytimme täysin rehellistä kanavaa. Yhteensä seitsemän tuntia ajamista se meiltä vaati, mutta oli sen arvoista! Kyllä näitä piikkejä olikin kuulkaa odotettu.

Rokotuspaikka oli drive-thru-tyyliin järjestetty. Autosta ei siis välttämättä tarvinnut nousta ollenkaan rokotteen saamiseksi. Kaikki sujui rokotuspaikalla todella jouhevasti.

Hetken jouduimme rokotuspisteellä odottelemaan vuoroamme, kun piikkejä valmisteltiin. Oli aikaa napata kuva eri rokotuskaistoista.


Rokotuspäivän kunniaksi ostin eräältä automatkan taukopaikalta meille rokotuspullat. Eikös sitä Suomessakin ostettu aina katsastuspullat, kun auto pääsi katsastuksesta läpi? Hahah.

Tällaista piikikästä menoa tällä kertaa. Nyt sanoin teille taas hei, se on yhtä kuin hello, hi ja halipatsuippa!

6 kommenttia:

 1. Erittäinen mielenkiinotoinen postaus lukea. Tuntuu, että paljon on keskustelua juuri siitä, että kaikki kokevat jollain tavalla olevansa etuoikeutettuja rokotuksiin. Erityisesti itselleni pistää silmään postauksessasi tämä suuri prosentti rokotettuja hyvätuloisten asuinalueella. Työskentelen sosiaalialalla, joten ehkä tästä ajatusmaailmasta juontaa juurensa se, että tämä asia pistää ihan vihaksi. Toivotaan, että kaikki saamme rokotteet pian ja maailma alkaa jotakuinkin palautumaan normaaliin päin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos palautteestasi, Anna. Joo, kyllä täälläkin ihmiset olivat tosi vihaisia tuon (öky)rikkaiden suuren rokotettavien määrän tultua ilmi. Mutta toivotaan tosiaan, että mahdollisimman moni rokotteen saisi ja mahdollisimman pian, niin päästäisiin palaamaan siihen uuteen normaaliin.

   Poista
 2. Yleisesti ottaen Kaiserille ei pääse, jos ei ole heidän plänin jäsen.
  Tosin COVID-19 rokotteiden osalta on poikkeus ja he rokottavat myös ei jäseniä. Tämä siksi, että liittovaltio maksaa rokotteet. Esimerkiksi: https://news.ucsc.edu/2021/03/kaiser-offering-covid-vaccines.html

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentistasi ja pahoittelut pitkittyneestä vastausajastani. Olin muutaman päivän korvessa netin ulottumattomissa. Joo, Kaiserille ei tyypillisesti pääse, ellei ole heidän asiakkaansa. Ja tiesinkin jo tuosta, että koronarokotuksiin heille olisi voinut päästä ns. ulkopuolisetkin. Se vaati kuitenkin ensin heidän järjestelmiinsä kytketyn oman medical recorn numberin (MRN), joka piti soittaa tietystä puhelinnumerosta, sen jälkeen pystyi luomaan profiilin, sitten vaadittiin nk. e-visit ja vasta sitten soittamalla pääsi varaamaan rokotusaikaa. Olin puhelinjonossa jo kertaalleen minäkin tuon MRN:n saamiseksi, mutta luovutin. Ihmiset puhuivat jonottaneensa jopa kahta tai kolmea tuntia! No, nyt on onneksi rokotteiden saatavuus parantunut huomattavasti ihan piirikunnan tasolla ja piikitykset edistyneet rivakasti monin paikoin. Hyvä, hyvä!

   Poista
 3. Suomalainen oikeudenmukaisuus ja rehtiys eivät tosiaan ole auttaneet tässä rokotuskisassa pienemmälläkään paikkakunnalla Piilaaksosta etelään. Olen kuullut turhan monta tarinaa etuilusta. Tai "I know somebody" eli siitä, kuinka rokotuspaikkojen henkilöstön tutuntutut ovat saaneet ylijäämärokotuksia, vaikka vanhempia tai sairaampia ihmisiä olisi varmasti löytynyt. Sain lopulta varattua ajat meille yli 50 v, kun vietin puolitoista vuorokautta niitä hakien kymmenen eri nettisivuston kautta. Välissä tuli sentään nukuttua ja sitkeys viimeinkin palkittiin. Kyllä olen ihmetellyt, että kuinka huonompiosaiset pärjäävät tässä puuhassa. Jos ei ole aikaa tai teknistä ymmärrystä käydä läpi netin kautta mahdollisia vaihtoehtoja. Jokaisessa on eri tietojärjestelmä, jota pitää osata taitavasti navigoida, että saa ajanvarauksen toimimaan. Toivottavasti tästä opitaan seuraavaa viirusmuunnosta tai pandemiaa varten, että prosessi sujuisi paremmin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos Tiina kommentistasi ja pahoittelut pitkittyneestä vastausajastani. Olin muutaman päivän korvessa netin ulottumattomissa.

   Juuri näin, kuten kuvasit. Sinnikkyyttä, monien eri järjestelmien tuntemusta ja ihan puhtaasti teknisiä taitoja on useilta rokoteajanvaraajilta vaatinut, että ajan on onnistunut saamaan. Some-ryhmissä on jaettu vieläpä erilaisia kikkoja, kuinka onnistua "refreshaamaan" mahdollisia vapaita rokotusaikoja eri toimijoide sivustoilla. Huh huh, on tämä ollut aikamoista! Onneksi rokotusajat teillekin kuitenkin järjestyi. Ja taisipa muuten Stanfordikin päästä ihan tv-uutisiin asti heti rokotusrumban alussa, kun jakoivatkin ylijäämärokotteita kaverin kaverille, eikä niinkään riskiryhmäläisille.
   Ja niin totta ja toivottavaa, että tästä otettaisiin opiksi seuraavia massarokotuksia ja pandemioita silmällä pitäen.

   Poista